Jak przygotować grafikę


Jak dobrze przygotować grafikę do ścianki reklamowej?

Najczęstszym błędem przy projektowaniu grafiki do systemów wystawienniczych to korzystanie z materiałów o zbyt niskiej rozdzielczości, dlatego należy pamiętać, aby przygotowując grafikę korzystać z materiałów o jak najwyższej rozdzielczości a wszelkie teksty i loga wykorzystywać w wersji wektorowej. Pozwoli to zachować najwyższą jakość wydruku.

Pliki należy przygotować bez dodatkowych nadlewek i spadów, ponad te oznaczone w makietach. Prosimy również o nie dodawanie lini cięcia ani innych znaczników drukarskich .

Format plików

  • PDF, EPS – czcionki w krzywych, pliki nie powinny zawierać warstw i masek
  • JPG – kompresja min. 10
  • TIFF – przy dużych plikach kompresja LZW
  • Skala plików 1:1
  • Rozdzielczość grafiki 100-150 dpi
  • kolory CMYK

Ścianki tekstylne

Grafika ścianki materiałowej podzielona jest na 3 obszary. Obszar widoczny oraz dwa obszary robocze: całkowity oraz obszar spadów, gdzie pojawiają się przeszycia. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsca te powinny być wypełnione grafiką tła. Obszar całkowity to wymiar rzeczywisty ścianki tekstylnej. 

Ścianki tekstylne - marginesy bezpieczeństwa z zaznaczeniem obszaru widocznego, całkowitego i spadów.

Ścianki pop-up

Grafikę przygotowujemy w formacie netto bez nadlewek!  Prosimy pamiętać, że skrajne panele ścianek pop-up wywijają się do tyłu scianki, przez co widok grafiki w tych miejscach jest ograniczony.
W miarę możliwości, istotne elementy grafiki, loga bądź tekstu, prosimy umieszczać tak, aby nie przechodziły przez linie łączenia brytów.

Ścianki pop-up - schemat umieszczenia grafiki by nie przechodziła przez linię łączenia brytów

Ścianki teleskopowe

7 cm pas na górze i dole to miejsce zgrzewu grafiki. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsca te powinno być wypełnione grafiką tła.

Ścianki teleskopowe - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 7cm zgrzewów ścianki

Roll-upy

10cm pas na dole grafiki to miejsce, które chowa się do kasety. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsce to powinno być wypełnione grafiką tła

Roll-upy - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 10cm pasa na dole roll-upa

Do pobrania schematy przygotowania grafiki dla ścianek reklamowych: