Jak przygotować grafikę


Jak dobrze przygotować grafikę do ścianki reklamowej?

Najczęstszym błędem przy projektowaniu grafiki do systemów wystawienniczych to korzystanie z materiałów o zbyt niskiej rozdzielczości, dlatego należy pamiętać, aby przygotowując grafikę korzystać z materiałów o jak najwyższej rozdzielczości a wszelkie teksty i loga wykorzystywać w wersji wektorowej. Pozwoli to zachować najwyższą jakość wydruku.

Pliki należy przygotować bez dodatkowych nadlewek i spadów, ponad te oznaczone w makietach. Prosimy również o nie dodawanie lini cięcia ani innych znaczników drukarskich .

Format plików dozwolone przy projektowaniu grafiki

  • PDF, EPS – czcionki w krzywych, pliki nie powinny zawierać warstw i masek
  • JPG – kompresja min. 10
  • TIFF – przy dużych plikach kompresja LZW
  • Skala plików 1:1
  • Rozdzielczość grafiki 100-150 dpi
  • kolory CMYK

Projektowanie grafiki na ściance tekstylnej

Grafika ścianki materiałowej podzielona jest na 3 obszary. Obszar widoczny oraz dwa obszary robocze: całkowity oraz obszar spadów, gdzie pojawiają się przeszycia. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsca te powinny być wypełnione grafiką tła. Obszar całkowity to wymiar rzeczywisty ścianki tekstylnej. 

Jak przygotować grafikę do ścianki tekstylnej | scianki24.pl
Ścianki tekstylne - marginesy bezpieczeństwa z zaznaczeniem obszaru widocznego, całkowitego i spadów.

Projektowanie grafiki na ściance pop-up

Grafikę przygotowujemy w formacie netto bez nadlewek!  Prosimy pamiętać, że skrajne panele ścianek pop-up wywijają się do tyłu scianki, przez co widok grafiki w tych miejscach jest ograniczony.
W miarę możliwości, istotne elementy grafiki, loga bądź tekstu, prosimy umieszczać tak, aby nie przechodziły przez linie łączenia brytów.

Ścianki pop-up - schemat umieszczenia grafiki by nie przechodziła przez linię łączenia brytów

Projektowanie grafiki na ściankę teleskopową

7 cm pas na górze i dole to miejsce zgrzewu grafiki. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsca te powinno być wypełnione grafiką tła.

Ścianki teleskopowe - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 7cm zgrzewów ścianki

Projektowanie grafiki na roll-up

10cm pas na dole grafiki to miejsce, które chowa się do kasety. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsce to powinno być wypełnione grafiką tła

Roll-upy - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 10cm pasa na dole roll-upa

Do pobrania schematy przygotowania grafiki dla ścianek reklamowych: