Polityka prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza witryna internetowa (zwana dalej „Witryną”) dostarczana jest przez ABV Promo-Partner Kornelia Synator-Kawka (zwną dalej „Operatorem”).

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Witryny, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Witryny oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu abvpp.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, potencjalne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Witryny. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przechowuje na urządzeniu Użytkownika. Korzystamy z cookies stosownie do dokonanych przez Użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki, zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu. Użytkownik zezwala lub nie na wykorzystania cookies czy też nie.

 1. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Witrynie:
  • pliki cookies sesji: są to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witrynie. Takie pliki cookies są obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości Witryny.
  • pliki cookies trwałe: są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia Witryny dla Użytkownika (np. poprzez spersonalizowanie nawigacji). Pliki cookies tego rodzaju pozostają w przeglądarce Użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Operatora przy każdych odwiedzinach Witryny. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (tracking cookies).
 2. Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta oprogramowania dotyczącą ustawień bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci internet.
 3. W wielu przeglądarkach obsługa cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik serwisu może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączenie obsługi „ciasteczek” może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Witryny. Korzystanie z Witryny z włączoną obsługą cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.