Jak przygotować grafikę?

Najczęstszym błędem przy projektowaniu grafiki do systemów wystawienniczych to korzystanie z materiałów o zbyt niskiej rozdzielczości, dlatego należy pamiętać, aby przygotowując grafikę korzystać z materiałów o jak najwyższej rozdzielczości a wszelkie teksty i loga wykorzytywać w wersji wektorowej.
Pozwoli to zachować jak najwyższą jakość wydruku.


Ścianki pop-up

Prosimy pamiętać, że skrajne panele ścianek pop-up wywijają się do tyłu scianki, przez co widok grafiki w tych miejscach jest ograniczony.
W miarę możliwości, istotne elementy grafiki, loga bądź tekstu, prosimy umieszczać tak, aby nie przechodziły przez linie łączenia brytów.

Ścianki pop-up - schemat umieszcania grafiki by nie przechodziła przez linię łączenia brytów

Ścianki teleskopowe

7 cm pas na górze i dole to miejsce zgrzewu grafiki. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsca te powinno być wypełnione grafiką tła.

Ścianki teleskopowe - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 7cm zgrzewów ścianki

Roll-upy

10cm pas na dole grafiki to miejsce, które chowa się do kasety. Prosimy nie umieszczać tam istotnych elementów ani tekstów, natomiast miejsce to powinno być wypełnione grafiką tła

Roll-upy - schemat umieszczania grafiki z uwzględnieniem 10cm pasa na dole roll-upa

Format plików

  • PDF, EPS, TIFF (czcionka w krzywych, pliki nie powinny zawierać warstw i masek)
  • przy dużych plikach kompresja LZW
  • skala 1:1 (lub skale do proporcjonalnych powiększeń)
  • kolory CMYK
  • 100-150 dpi

Uwaga

Po złożeniu zamówienia projekt graficzny musi zostać zatwierdzony do godziny 12:00, abyśmy mogli zlecić jego wykonanie w przeciągu 24 godzin. Następnie wydrukowane materiały potrzebują przynajmniej 24, a najlepiej 64 godzin na wyschnięcie, po czym są pakowane i wysyłane do Państwa. Ze względu na chęć jak najszybszego dostarczenia produktów, korzystamy jedynie z usług kurierskich.


Do pobrania schematy przygotowania grafiki dla ścianek reklamowych:

Pobierz: schemat Ścianki sprężynowe proste Pobierz: schemat Ścianki sprężynowe łukowe Pobierz: schemat Ścianki teleskopowe Pobierz: schemat Roll-upy